Home Comuna Budila Monumente

Invitatie la Ofertare - servicii in cadrul Proiectului “Centru de resurse pentru copiii şi tinerii din comunitatea de romi din Budila, județul Braşov”

Data:12.08.2015

 

Documentatie atribuire contract achizitie publica - servicii organizare tabere de educatie nonformala in cadrul Proiectului “Centru de resurse pentru copiii şi tinerii din comunitatea de romi din Budila, județul Braşov”

 

1. Invitatie la ofertare

2. Caiet de sarcini

3. Declaratii

4. Model de contract

 

 

Data: 12.10.2015

Documentatie atribuire contract achizitie publica - servicii de catering in cadrul Proiectului “Centru de resurse pentru copiii şi tinerii din comunitatea de romi din Budila, județul Braşov"

 

1. Invitatie la ofertare

2. Caiet de sarcini

3. Declaratii

4. Model de contract