PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Violența în familie este de cele mai multe ori ascunsă de către victimă, fie din cauza sentimentului de teamă față de agresor, fie din dorința de a nu-și expune problemele față de cei din jur. Acest comportament nu poate conduce decât la o perpetuare a violenței, și nu de puține ori la adevărate tragedii.

Recomandăm celor care se confruntă cu situații de acest gen, să nu tolereze în tăcere actele de violență asupra lor și să solicite ajutor instituțiilor responsabile, astfel:

 

  • Sună la 112 – apel de urgenţă;
  • Mergi la cea mai apropiată secţie de poliţie pentru a depune plângere pentru abuzul suferit;
  • Mergi la cea mai apropiată unitate sanitară pentru a-ţi îngriji sănătatea;
  • Contactează Serviciul Public de Asistenţă Socială de la nivelul primăriei sau D.G.A.S.P.C. pentru a te informa cu privire la serviciile gratuite de care poți beneficia.
  • Solicită eliberarea certificatului medico-legal de la cel mai apropiat serviciu de medicină legală;
  • NU UITA să iei documentele importante (certificate de naştere, certificat de căsătorie, cărţi de sănătate, documente cuprinzând analize medicale şi prescripţii medicale, card bancar, etc.)
  • Solicită Judecătoriei emiterea unui ordin de protecţie, dacă viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea îţi este pusă în pericol (Atenţie – există un formular în acest sens); Ordinul de protecție este unul din noutățile introduse prin legea nr 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, prin care se interzice: contactul agresorului cu victima atât prin evacuarea agresorului din locuința comună cât și prin restricțiile privind apropierea de victimă, de copii și alte rude ale ei, de locuința sau de locul de muncă al acesteia, suportarea de către agresor a chiriei și /sau întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membrii de familie locuiesc, obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau tratament în scopul dezintoxicării etc. 

Ordinul de protecție este executoriu și poate acoperi o perioadă de 6 luni de zile.

Cererea poate fi depusă de victimă, procuror, terțe persoane sau instituții cu atribuții de protecție socială iar poliția monitorizează și ia măsuri în caz de nerespectare a ordinului de protecție.


Print