Compartiment Registratura si relatii cu publicul

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Atributii specifice:

• Are acees la e-mailul institutiei, de pe care primeste si transmite toate documentele ce sunt in legatura cu Primaria
• Inregistreaza corespondenta primita pe e-mail, fax, posta sau personal in registrul unic de intrare-iesire
• Respecta regulile de intocmire a registrului de intrare-iesire
• Preda corespondenta primita, persoanei responsabile cu repartizarea acesteia
• Preda corespondenta repartizata persoanelor specificate in rezolutie, pe baza de semnatura si data mentionata in registrul de intrare-iesire in dreptul numarului corespunzator actului respectiv. Predarea-primirea documentelor se face doar in biroul in care isi desfasoara activitatea Compartimentul Registratura si relatii cu publicul
• Noteaza data de iesire a raspunsului documentului repartizat
• Expediaza corespondenta, raspunde de difuzarea actelor normative si a corespondentei la compartimente interesate;
• Primeste plicurile pe care compartimentele i le preda cu toate informatiile inscrise pe acestea si cu confirmarile de primire completate de acestia, in cazul in care este necesar, iar persoana responsabila din cadrul compartimentului Registratura si relatii cu publicul aplica timbrul si asigura transmiterea prin posta/ curier
• Primeste documentele scanate ca raspuns la adrese, de la compartimente, pe care le transmite de pe adresa oficiala de e-mail primariabudila@yahoo.com, institutiilor carora le sunt adresate.
• Conduce evidenta si solutionarea notelor de audienta înregistrata care au ca obiect probleme sociale sau aspecte cu caracter civic;
• Urmareste, potrivit legii, împreuna cu, compartimentele interesate, întocmirea, aprobarea si respectarea nomenclatorului dosarele si a termenelor de pastrare a fondului arhivistic;
• Primeste de la compartimente dosarele arhivate, pe baza de proces-verbal si le depoziteaza in arhiva, in vederea arhivarii acestora
• Indeplineste si alte atributii legale specifice primite de la nivelul ierarhic imediat superior sau conducerea institutiei si cele stabilite prin hotarari ale consiliului local.
• Are atributii in domeniul SSM

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.
Relaţiile externe: Institutii, Posta, curieri, Cu persoane fizice şi juridice