Compartiment Juridic

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Obiective:
• Urmareste legalitatea tuturor operatiunilor desfasurate la nivelul Primariei si al Consiliului local.

Activitati:
• Asigurarea consultanţei juridice a compartimentelor si biroului din cadrul instituţiei în elaborarea contractelor, dispoziţiilor conducătorului entităţii, a altor acte cu caracter juridic;
• Analizarea cererilor si a documentaţiilor depuse de petenţi prin care se solicită atribuirea de teren în proprietate, prin ordinul prefectului, si în funcţie de încadrarea acestora în textul de lege, întocmirea de propuneri de atribuire de teren în temeiul legii nr. 18/1991 – (r1) privind fondul funciar, cu modificările si completările ulterioare, ce se înaintează instituţiei prefectului judeţului, în vederea emiterii ordinului prefectului, sau întocmirea de propuneri de neatribuire;
• Înaintarea către Biroul financiar-contabil a cererilor unor persoane fizice/ juridice de achitare a cheltuielilor de judecată/a altor sume izvorând din hotărâri judecătoreşti;
• Întocmirea răspunsurilor la adresele /sesizările /petiţiile adresate Compartimentului juridic;
• verificarea si semnarea deciziilor de impunere si a titlurilor executorii emise de personalul de la Impozite sit axe locale
• colaborarea cu secretarul general pentru veificarea si intocmirea actelor si documentelor

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.
Relaţiile externe: Institutii Cu persoane fizice şi juridice