Compartiment administrativ și gospodărire

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Obiective

Asigurarea functionarii instalatiilor la nivelul comunei, de instalatori, transportul in siguranta a persoanelor si a documentelor, de catre sofer, conducerea in siguranta a autoturismelor si a utilajelor, asigurarea securitatii datelor de catre informatician, asigurarea pazei si protectiei de catre paznici.

Atribuții generale:
• Asigură montarea și demontarea secțiilor de votare la alegeri Instalatorii asigura bransarea la instalatia de apa, persoanelor care depun cereri la sediul primariei in acest sens.
• Colaborează cu firmele abilitate pentru rezolvarea intervențiilor în cazuri deosebite la apă, salubritate și iluminat public.
• Curăță și întrețin curățenia zonelor verzi din perimetrul Primariei si al Caminului Cultural
• Iau în primire toate bunurile si materialele necesare asigurării atributiilor ce le revin având obligația să asigure utilizarea și păstrarea acestora în bune condiții, raspunzand de pierderea acestora.
• Manifestă grijă deosebită în utilizarea bunurilor su materialelor pe care le au în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor.
• Angajații vor desfășura activitatea în așa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alți angajati, în conformitate cu pregătirea și instruirea în domeniul protecției muncii primită
• Soferii raspund de asigurarile de raspundere civila, roviniete, consumabile, piesele pentru autoturismele/utilajele pe care le utilizeaza
• Îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de Primarul Comunei

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.

Relaţiile externe: Cu persoane fizice şi juridice