Situații de Urgență și Protecția Mediului

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Obiective:
• Preîntâmpinarea, reducerea și eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora.

Atribuții generale:
• Răspunde de înștiințarea și alarmarea populației din comuna Budila in situatiile de urgenta si de informarea acesteia in ceea ce priveste protectia civila, incendii, forta majora, dezastre etc.
• Asigură primirea și transmiterea semnalelor de înștiințare cu privire la producerea sau iminența producerii unor dezastre sau a izbucnirii unor conflicte armate, răspunzând direct de acționarea la timp a sistemelor de înștiințare – alarmare
• Asigură funcționarea permanentă a mijloacelor de transmisiuni proprii și a celor de înștiințare alarmare, urmărind derularea în condițiile legii a contractelor aferente acestora.
• Elaborează documentele aferente atributiilor pe care le are și asigură transmiterea lor.
• Asigură colaborarea cu Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Crucea Roșie, instituții și operatori economici
• Întocmește și actualizează, în colaborare cu membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență documente pe linia situațiilor de urgență.
• Asigură transmiterea informatiilor către Comitetul Local pentru Situații de Urgență a
• Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotări și întreținere
• Prezintă Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență informări cu privire la realizarea măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice, conform Ordinului anual al Prefectului.
• Întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele din dotare care pot fi folosite în caz de dezastre și în situații speciale și o actualizează permanent.
• Răspunde de elaborarea și actualizarea, în principal, a următoarelor documente:
a) planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Budila;
b) planul propriu de măsuri pentru perioada sezonului estival;
c) planul de pregătire în domeniul situatiilor de urgență;
d) planul de protecție și intervenție în caz de cutremur și alunecări de teren pe teritoriul comunei Budila;
e) planul de apărare împotriva inundațiilor, secetei etc;
f) o planul de evacuare al comunei;
g) planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic deosebit de grav pe căile de comunicație rutiere sau feroviare etc;
h) alte planuri specifice prevăzute de legislația în vigoare;
• Răspunde de organizarea și desfășurarea tuturor activităților de prevenire și intervenție în situații de urgență, potrivit prevederilor legale, regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor în vigoare
• Organizează și conduce acțiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, calamități naturale și alte situații de urgență
• Planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative
• Verifică instalațiile de stins incendii, celelalte materiale pentru intervenție să fie în stare de funcționare și întreținute corespunzător
• Informează Primarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul localității
• Verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire de catre populație și de operatorii economici
• Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege
• Urmărește și coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor la nivelul comunei
• Elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor
• Urmăreste realizarea măsurilor din planul de prevenire și protecție
• Mentine legatura permanta cu pompierii voluntari
• Solicita incheierea asigurarilor pentru pompierii voluntari
• Solicita si urmareste obtinerea tuturor avizelor, planurilor, autorizatiilor ce tin de activitatea sa
• Are atributii in domeniul PSI
• Are atributii cu privire la protectia datelor cu caracter personal
• Îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de Primarul Comunei

Relaţiile interne:
• Conducerea instituţiei- Primar, Viceprimar
• Secretar general
• Celelalte Compartimente din cadrul instituţiei,

Biroul Relaţiile externe:
• Instituţii, ISU, MAI, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal