Compartiment Cultura

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Administrator Camin Cultural

Obiective:
• Susţinerea culturii tradiţionale, a etnografiei şi folclorului, promovarea valorilor culturale locale.
• Sprijinirea activităţilor culturale pentru toţi cetățenii comunei.

Atribuții generale:
• Întocmeşte situaţia statistică pentru Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional.
• Adună şi centralizează date şi informaţii privind necesităţile şi preocupările instituţiilor de învăţământ şi cultură pentru a fi discutate la nivel de Consiliu Local şi de executiv, în vederea implicării administraţiei în realizarea manifestărilor acestora.
• Participa la organizarea manifestărilor culturale stabilite de Consiliul Local şi realizează calendarul anual al manifestărilor culturale.
• Este gestionar
• Raspunde de obiectele de inventar ale Căminului Cultural.
• Preia cererile de închiriere a sălii de la Registratura Primăriei și le soluționează.
• Predă sala cu toate mijloacele fixe și obiectele de inventar cetățenilor care o solicită și asigură preluarea tuturor bunurilor.
• Mentine curatenia in interiorul si exteriorul Caminului Cultural
• Transmite necesarul de masa lemnoasa pentru incalzirea spatiului Caminului cultural
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de Primarul comunei

Relaţiile interne:
• Conducerea Primăriei - Primar, Viceprimar
• Secretar general Celelalte compartimente,

Birou Relaţiile externe:
• Instituţii
• Cetateni


Bibliotecar

Obiective: Sprijinirea activităţilor educative si culturale pentru toţi elevii si tinerii comunei.

Atribuții generale:
• Întocmeşte situaţia statistică pentru institutii, Biblioteca Judeteana
• Adună şi centralizează date şi informaţii privind necesităţile şi preocupările instituţiilor de învăţământ şi cultură pentru a fi discutate la nivel de Consiliu Local şi de executiv, în vederea implicării administraţiei în realizarea manifestărilor acestora.
• Raspunde de cartile primite, gestionarea , securitatea si buna pastrare a colectiilor si a dotarii bibliotecii
• Verificarea colectiilor in vederea selectarii publicatiilor pentru casare
• Predă cartile elevilor si tinerilor, pe baza fiselor
• Recuperarea la timp a publicatiilor imprumutate
• Sa descopere ce ii intereseaza pe cititori, sa selecteze cartile , revistele si alte publicatii care apar pentru biblioteca;
• Atragerea elevilor la biblioteca si stimularea lecturii;
• Actiuni instructive-educative, informative-formative initiate in colaborarea cu cadrele didactice si administratorul camin cultural;
• Propuneri privind componenta colectivului de sprijin al bibliotecii in randul elevilor
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de Primarul comunei

Relaţiile interne:
• Conducerea Primăriei - Primar, Viceprimar
• Secretar general Celelalte compartimente,

Birou Relaţiile externe:
• Instituţii
• Cetateni
• Elevi si tineri