Home

Hotarâri CL 2013

Pentru a putea vizualiza hotararile aveti nevoie de Adobe Reader. Click pentru a descarca 

 

 

Nr. Crt Data Hotarare Vizualizare
1. 28.01.2013 Hotararea nr. 1 : Aprobarea retelei scolare care va functiona in anul scolar 2013 - 2014  Descarca
2. 27.02.2013 Hotararea nr. 2 : Aprobarea depunerii cererii de sprijin pe suprafata in campania 2013, la APIA pentru pasunile comunale administrate de catre CL Budila Descarca
3. 27.02.2013 Hotararea nr. 3 : Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2013 Descarca
4. 27.02.2013 Hotararea nr. 4 : Aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF 100084, ne. cad. 100084 situat in comuna Budila, str. Principala nr. 6, judetul Brasov Descarca
5. 28.03.2013 Hotararea nr. 5 : Intervenirea pe suprafata necesara pentru realizarea investitiei "Drum forestier Valea Morii in comuna Budila, judetul Brasov" ... Descarca
6. 28.03.2013 Hotararea nr. 6 : Aprobarea folosirii trupurilor de pasune pe anul 2013 Descarca
7. 04.04.2013 Hotararea nr. 7 : Revocarea Hotararii nr. 8 din 18.09.2012 a CL Budia Descarca
8. 04.04.2013 Hotararea nr. 8 : Mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Intersal" pentru indeplinirea prevederilor LEgii nr. 51/2006 Descarca
9. 04.04.2013 Hotararea nr. 9 : Aprobarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
10. 04.04.2013 Hotararea nr. 10 : Aprobarea utilizarii excedentului bugetar Descarca
11. 03.06.2013 Hotararea nr. 11 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
12. 03.06.2013 Hotararea nr. 12 : Revocarea Hotararii nr. 6 din 28.03.2013 a CL Budila Descarca
13. 18.06.2013 Hotararea nr. 13 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
14. 22.07.2013 Hotararea nr. 14 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
15. 27.02.2013 Memoriu tehnic privind Hotararea CL Budila nr. 4 din 27.02.2013 Descarca
16. 22.07.2013 Hotararea nr. 15 : Modificarea contractelor de asociere in participatiune, incheiate intre Primaria comunei Budila si societatile ... Descarca
17. 09.09.2013 Hotararea nr. 16 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
18 09.09.2013 Hotararea nr. 17 : Aprobarea completarii invetarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Budila Descarca
19. 09.09.2013 Hotararea nr. 18 : Aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Budila Descarca
20. 09.09.2013 Hotararea nr. 19 : Aprobarea retelei scolare care va functiona in comuna Budila in anul scolar 2013 - 2013 Descarca
21. 09.10.2013 Hotararea nr. 20 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
22. 09.10.2013 Hotararea nr. 21 : Aprobarea incheierii unui contract de comodat intre comuna Budila si IPJ Brasov Descarca
23. 14.11.2013 Hotararea nr. 22 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
24. 11.12.2013 Hotararea nr. 23 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca
25. 11.12.2013 Hotararea nr. 24 : Stabilrea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014 Descarca
26. 11.12.2013 Hotararea nr. 25 : Aprobarea organigramei si statului de functii petru anul 2014 Descarca
27. 11.12.2013 Hotararea nr. 26 : Alocarea unor compensatii pentru personalul SVSU Budila Descarca
28. 20.12.2013 Hotararea nr. 27 : Asocierea comunei Budila cu Consiliul Judetean Brasov Descarca
29. 20.12.2013 Hotararea nr. 28 : Modificarea bugetului local pe anul 2013 Descarca