Obiective turistice

 • Castelul Mikes - monument istoric - nefuncțional cu o stare de uzură avansată
 • Castelul Béldi László - monument istoric - actualul sediu al Primăriei - funcțional, în prezent în curs de renovare
 • Castelul Béldi Ferenc - monument istoric - funcțional - retrocedat foștilor proprietari, în prezent în curs de renovare

Citeste mai departe

Facebook

fb_icon_325x325
Home Comuna Budila Demografie

Demografie

Suprafața totală: 5915 ha, din care:

 • intravilan: 150 ha
 • extravilan: 5765 ha

 

Suprafața terenurilor pe categorii de folosință:

 • agricol: 2049 ha
 • neagricol: 363 ha
 • pasune: 834 ha
 • fâneață: 582 ha
 • pădure: 3503 ha

 

Număr de locuințe: 1172

 

Efective de animale în gospodăriile populației pe specii:

 • bovine: 162
 • cabaline: 196
 • porcine: 385
 • ovine: 1475
 • păsări: 3450

 

Total populație: 4114 locuitori, din care:

 • români: 3178
 • maghiari: 679
 • germani: 2
 • romi: 252
 • alte naționalități: 3