Home Comuna Budila Populatie

Populaţie

Total populație: 4114 locuitori, din care:

  • români: 3178
  • maghiari: 679
  • germani: 2
  • romi: 252
  • alte naționalități: 3